Henkilötietojen käsittely


Visma käsittelee henkilötietojasi, jotta voimme hallita pyyntöjäsi ja rakentaa profiiliasi mielenkiinnon kohteidesi perusteella. Profiilia käytetään sivunäkymien rakentamiseen, jotta tarjottavalla sisällöllä olisi sinulle mahdollisimman suuri hyöty.  Henkilötietojasi ja profiiliasi käytetään myös yhteydenpitoon, tiedonjakoon, myyntiin ja markkinointiin.

Jotta tiedämme kiinnostuksen kohteesi, käytämme tietoa, jonka välität Vismalle, sekä jota saamme muutoin rekisteröimällä liikkeesi sivuillamme sekä tiedot palveluidemme käytöstä. Voit missä tahansa vaiheessa päivittää profilointitietosi tai kieltää markkinoinnin ja tiedon lähettämisen Vismalta Asetusten hallinnan kautta. Asetusten hallinnasta voit myös poistaa henkilötietosi yllämainittua käyttötarkoitusta varten tai kieltää niiden jatkokäytön kyseisiin tarkoituksiin.

Jos et ole vieraillut Visman sivuilla tai muulla tavoin osoittanut kiinnostusta sinulle välitettyyn tietoon 24 kuukauden aikana, henkilötietosi poistetaan.

Voidaksemme tarjota sinulle paveluita, joiden uskomme sinua kiinnostavan, voimme jakaa henkilötietojasi muiden Visma-konsernissa olevien yhtiöiden kanssa. Visma ei jaa henkilötietojasi muiden ulkopuolisten tahojen kuin IT-järjestelmien alihankkijoiden kanssa. Varmistamme henkilötietojesi lainmukaisen käytön tekemällä tietosuojaa koskevat sopimukset alihankkijoiden kanssa. Jotkut näistä alihankkijoista ovat EU-maiden ulkopuolelta, jolloin Visma varmistaa henkilötietojen siirron lainmukaisuuden kyseisille toimijoille/kyseisiin maihin joko käyttämällä EU:n mallisopimuslausekkeita tai Privacy Shield-tietosuojajärjestelyä. Esimerkki tällaisesta alihankkijasta on Oracle, joka osittain sijaitsee Yhdysvalloissa ja jota Visma käyttää Eloqua-nimisen markkinointityökalun (profilointityökalu) toimittajana.

Mikäli haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää alihankkijoistamme tai henkilötietojesi käsittelystä Vismassa, saat lisätietoja sähköpostiosoitteen privacy@visma.com kautta.

Sinulla on oikeus pyytää tiedot itsestäsi, pyytää oikaisua tai rajauksia tietoihisi tai kieltää henkilötietojesi käsittely Vismalla. Sinulla on myös oikeus tietojen siirtämiseen ja oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetun toimistoon henkilötietojesi käsittelystä Vismalla.

Löydät lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi niihin tiedotteestamme koskien tietosuojaa.


Behandling av personuppgifter


Visma behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar samt för att skapa en intresseprofil. Din profil används för att anpassa sidvisningar på våra webplatser i syfte att öka relevansen för dig. Personuppgifterna och intresseprofilen används också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudanden.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av använder vi de uppgifter du tillhandahåller samt registrerar hur du navigerar på våra sidor och hur du använder våra tjänster. Du kan när som helst uppdatera dina intressen eller välja att inte längre ta emot mer information från Visma i Prenumerationshanteraren. Här kan du också välja att radera personuppgifter som används för de syften som beskrivits ovan och återkalla ditt samtycke till vidare behandling av dina personuppgifter för dessa syften.

Om du inte har besökt Vismas hemsidor eller visat något intresse för informationen vi skickat dig inom loppet av de senaste 24 månaderna, kommer dina personuppgifter att bli raderade.

För att kunna erbjuda dig tjänster vi tror är intressanta för dig kan vi komma att dela dina uppgifter med andra företag inom vismakoncernen. Visma delar inte dina personuppgifter med andra externa parter än underleverantörer till våra tjänster. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer. Några av underleverantörerna är lokaliserade (behandlar personuppgifter) utanför EU/EES området och då garanterar Visma att det finns en laglig grund för överföringen av dina personuppgifter till det landet, antingen genom avtal som inkluderar EUs standardklausuler eller inom ramen för EUs avtal med USA, Privacy Shield.

Ett exempel på en sådan underleverantör är Oracle som delvis är baserat i USA och vars produkt Eloqua Visma använder för marknadsföring, bl a profilering.

Tveka inte att kontakta oss via privacy@visma.com om du vill ha mer information om våra underleverantörer eller dokumentation rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur Visma behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter. Om du vill klaga på Vismas behandling av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i vår privacy policy.